Đọc Raw Manga tại Gmanga.net

Drama / School life / Shoujo / Shoujo ai / Slice Of Life / Soft Yuri

Citrus Plus

Saburo Uta Đang cập nhật 4087 Đang tiến hành
Ở phần II này sẽ nói tiếp về cuộc sống của Mei và Yuzu sau khi kết hôn với nhau
Đọc truyện
favorite

Danh sách chương

Xem thêm

Bạn có thể thích