Đọc Raw Manga tại Gmanga.net

Magic / Adventure / Truyện Màu / Martial Arts / Mystery

Đạo Quân

Duyệt Văn Đang cập nhật 2860 Đang tiến hành

Truyện cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Dược Thiên Sầu. Tông sư đạo mộ Ngưu Hữu Đạo, có biệt hiệu "Đạo Gia", trong một mộ cổ nhặt được một kính đồng, và bất ngờ xuyên việt đến thế giới Tu Chân. Ông lão thần bí đã cứu sống thiếu niên Ngưu Hữu Đạo, và ban cho công pháp bí ẩn. Ông lão trước khi lâm chung giao cho Ngưu Hữu Đạo một bảo kính, nhờ đưa về tông môn. Bảo kính ẩn giấu bí mật gì? Ngưu Hữu Đạo sẽ đi về đâu. Đón xem mưu trí của Đạo Gia, gặp dữ hóa lành.

Đọc truyện
favorite

Danh sách chương

Xem thêm