Đọc Raw Manga tại Gmanga.net

Boy Love / Cổ đại / Đam Mỹ / Manhua / Truyện Màu / Chuyển sinh

Ma Tôn Muốn Ôm Ôm (Phần 2)

Si Vũ Rainbow Factory 36070 Đang tiến hành
Dưới sự tấn công mạnh mẽ của Thiên Đạo, Ma Tôn vì bảo vệ Dạ Ly mà chết, sau đó, thi thể lại đột nhiên biến mất! Thì ra, tất cả những việc này đều là âm mưu của ca ca Thiên Đạo, vì muốn đệ đệ sống lại, hắn muốn dùng cơ thể của Ma Tôn để đoạt xá? Cùng lúc đó, Tiểu Ma Tôn chuyển thế đến cũng xuất hiện bên cạnh Dạ Ly...
Đọc truyện
favorite

Danh sách chương