Đọc Raw Manga tại Gmanga.net

Cổ đại / Manhua / Ngôn Tình / Truyện Màu

Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Duyệt Văn Đang cập nhật 11600 Đang tiến hành
Sa cơ thất thế, bị gia tộc xóa tên, chịu mọi ức hiếp! Lại không ngờ phượng hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh! Một khi thức tỉnh, chấn động đất trời! Khi đứng trên đỉnh cao nhất, được mọi người kính ngưỡng, mới biết… “hắn”, lại là con gái!
Đọc truyện
favorite

Danh sách chương