Đọc Raw Manga tại Gmanga.net

Action / Manhua / Xuyên Không / Truyện Màu / Mystery

Nương Tử Nhà Ta Là Nữ Đế

Đang cập nhật Đang cập nhật 4984 Đang tiến hành
Lão bà nhà ta xinh đẹp như hoa, cho dù là Tân Nữ Đế đăng cơ cũng không sánh nổi! Lão bà nhà ta trù nghệ cao siêu, cho dù là Nữ Đế ngự thiện phòng cũng không sánh nổi! Lão bà nhà ta rất yêu ta, rất quan tâm ta, có cho ta Nữ Đế ta cũng không thèm! Cái gì? Lão bà nhà ta lại chính là Nữ Đế!?
Đọc truyện
favorite

Danh sách chương

Xem thêm