Đọc Raw Manga tại Gmanga.net

Manhua / Xuyên Không / Truyện Màu / Mystery / Adult

Thông U Đại Thánh

Đang cập nhật Đang cập nhật 2680 Đang tiến hành
Cố thành ý bỏ mình ngoài ý muốn, xuyên không đến một thế giới tiên hiệp chí quái trở thành xuống dốc quý tộc Đại Càn trung dũng Hầu phủ Đại công tử. Vì tránh né di nương ám sát, rời đi kinh thành, gia nhập trừng trị thiên địa Võng Lượng tĩnh đêm ti. Quỷ bí giang hồ, yêu dị nhiều lần ra, triều đình mục nát, võ lâm thế gia, quần hùng cũng
Đọc truyện
favorite

Danh sách chương